Dịch vụ lưu trữ, dịch vụ hostingBy 12/20/2012Logo hosting.choixanh.net
hosting.choixanh.net
Hosting chất lượng cao by 3/23/2017 8:07:30 PM

Hosting chất lượng cao

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Đặc Tính Server
Host Pro 1
Host Pro 2
Host Pro 3
Host Pro 4
Host Pro 5
Server đặt tại
Việt Nam
Dung lượng
500 MB
1 GB
2 GB
3 GB
5 GB
Băng thông
20 GB
70 GB
100 GB
150 GB
200 GB
Subdomain
5
10
15
30
50
Email
10
50
80
100
150
Tài khoản FTP
1
2
3
4
5
ASP/ASP.net 2.0/3.5/4.x
Crystal Report
PHP5, GD2
MSSQL 2005 /2008 / 2014
1
2
3
4
5
MySQL 5
0
1
2
3
4
Addon Domain
0
0
0
0
0
Park Domain
1
2
3
4
5
Giá
110.000 VNĐ
220.000 VNĐ
330.000 VNĐ
440.000 VNĐ
550.000 VNĐ
Backup
3 tiếng / lần
Giá trên chưa gồm VAT.