Gói host Super Host

trangchu:h2;top:h1;bottom:h1;trai:h1;phai:h1;TrangDanhMuc:h1;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-
Đặc Tính Server
Superhost #1
Superhost #2
Superhost #3
Server đặt tại
Việt Nam
Dung lượng
10 GB
50 GB
200 GB
Băng thông
300 GB
500 GB
1000 GB
Subdomain
50
100
150
Email POP3/webmail
200
1000
1500
ASP/ASP.net
ASP.net 2.0
ASP.net 3.5
PHP 5
MSSQL 2014 Database Server
10
10
15
MySQL 5
1
10
15
Addon Domain
0
0
0
Park Domain
5
10
10
Giá (hàng tháng) 1.000.000 VNĐ 1.800.000 VNĐ 3.600.000 VNĐ
Backup
3 giờ / lần
Thanh toán 1 năm tặng domain quốc tế
Giá trên chưa gồm VAT.